İNSAN KAYNAKLARI

Kurum Çalışma Prensiplerimiz

Hizmet ve ürün kalitesinin, çalışanların kalitesine bağlı olduğunu kabul etmiş bir kurum olarak aşağıdaki ilkeleri benimsemiş adaylar ile çalışmayı hedef ve bilinç ile işe alım süreçlerimizi yönetiriz:

 • Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk

  Tüm faaliyetlerde, ilişkilerde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutmak; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak.!

 • Liderlik

  Kurumsal yönetim, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında güçlü bir yapıya, sisteme sahip olarak yurt içi ve yurt dışı faaliyet gösterilen sektörlerde önder olmak.

 • Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık

  Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini sağlamak.

 • Verimlilik ve Etkinlik

  Tüm faaliyetlerde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; verimli, kaynakların etkin kullanıldığı, karlı bir kurum olmak.

 • Kalite ve Sonuç Odaklılık

  Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

 • Şeffaflık

  Demokratik yönetim tarzını benimseyerek çalışanların yönetim ve karar süreçlerine etkin ve yetkin katılımını sağlamak. Bu yaklaşım sonucu kararlarda açıklık ve uygulamada şeffaflık sağlamak.

 • Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti

  Müşterilerini varlık nedeni olarak görmek, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak. Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kurum olmak.

 • Ekip Çalışması

  Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde; sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak.

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  Sosyal ve çevre sorumluluklarının bilincinde proaktif bir kuruluş olarak faaliyetlerinden toplumu yararlandırmak ve bilinçlendirmek.